Kurs popołudniowy:
 • zajęcia: 4 dni w tygodniu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek)
 • termin kursu: 1 marca 2018 - 16 marca 2018
 • godziny zajęć: od 17:00 do 20:00
 • liczba godzin kursu: 30 godzin zegarowych
 • miejsce zajęć: Zabrze, ul. K. Miarki 22/1
 • daty zajęć: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16 marca

Szkolenie przeznaczone jest dla

dla osób, które rozpoczynają pracę z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Cel szkolenia

Nauczenie obsługi i wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel, który pozwala szybko i wygodnie przetwarzać dane liczbowe: od prostych obliczeń matematycznych do skomplikowanych analiz finansowych, a także umożliwia przedstawienie rezultatów tych działań w postaci tabel i wykresów.

Ramowy program szkolenia:

 • Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym Excel
  • Podstawowe pojęcia
  • Podstawowe informacje o paskach menu
  • Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego
  • Nawigacja między skoroszytami
  • Nawigacja w arkuszu
  • Kolumny i wiersze
  • Zaznaczanie komórek
 • Tworzenie i edycja wprowadzeń
  • Wprowadzanie danych w komórkach
  • Kopiowanie obszarów
  • Kopiowanie i przemieszczanie danych
  • Wstawianie wierszy i kolumn
  • Zmiana i ukrywanie danych
 • Operacje na pliku
  • Zapisywanie skoroszytu
  • Charakterystyka plików Excela
 • Wprowadzanie formuł w arkuszu
  • Budowa formuły
  • Odwoływanie się do innych komórek
  • Podstawowe operatory w formułach
  • Tworzenie formuł
  • Przykłady zastosowania formuł
  • Formuła konkatenacji – praca z danymi tekstowymi
  • Przykłady zastosowania formuł dla danych typu data i czas
  • Zamiana formuł na wartości liczbowe
 • Odwołania w arkuszach
  • Odwołania względne
  • Odwołania bezwzględne
  • Odwołania mieszane
  • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań
 • Połączenia między arkuszami
  • Połączenia między arkuszami
  • Połączenia między skoroszytami
 • Wprowadzanie funkcji
  • Pojęcie funkcji
  • Główne typy funkcji
  • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
  • Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady korespondencji seryjnej
  • Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI
  • Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI
  • Inne przykłady funkcji
 • Formatowanie arkuszy
  • Narzędzia formatowania komórek
  • Format wprowadzanych danych
  • Obramowania i cieniowania
  • Wyrównania
  • Linie siatek
  • Formatowanie warunkowe – przykłady
 • Wyszukiwanie danych
  • Sortowanie danych
  • Podstawowe zastosowanie autofiltra
 • Wykresy
  • Główne typy wykresów
  • Tworzenie wykresów
  • Elementy wykresu
  • Modyfikacja wykresów
 • Elementy graficzne – podstawowe zastosowania
  • Wstawianie elementów graficznych
  • Diagramy blokowe
 • Drukowanie
  • Drukowanie arkuszy
  • Drukowanie obszarów nieciągłych
  • Podgląd podziału stron
 • Operacje na oknach arkusza
  • o Blokowanie komórek
  • o Podział okna
 • Zarządzanie arkuszami
  • Zabezpieczenia zeszytów hasłami
  • Zastosowanie podsumowania w zeszytach

Osoby prowadzące

posiadają dużą specjalistyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz umiejętności dydaktyczne.

Miejsce szkolenia

 • siedziba naszego ośrodka w Zabrzu (istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu wraz z wyżywieniem),
 • dla niektórych szkoleń istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscowości osoby szkolonej,

Stanowisko szkoleniowe

zapewniamy sprzęt specjalistyczny i komputerowy; na zajęciach stosujemy system wizualizacji, który umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia zwiększając jakość i efektywność szkoleń; każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy własne stanowisko komputerowe wraz z indywidualnym wyposażeniem specjalistycznym

Uczetnicy szkolenia otrzymują:

 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na specjalnym druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Mocne strony szkolenia:

 • duża ilość godzin zajęć (godziny zegarowe)
 • duża ilość zajęć praktycznych
 • wykładowcy posiadają duże doświadczenie praktyczne oraz bardzo duże umiejętności  w przekazywaniu wiedzy w sposób łatwy i zrozumiały
 • stosowany podczas szkolenia system wizualizacji, umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia 
 • misja Ośrodka Szkoleniowego "NIKOM", którą jest nauczanie realizowane przez szkolenia prowadzone na wysokim poziomie jakości z dbałością o jak najlepsze efekty

Kurs kończy się: 

 • imiennym zaświadczeniem o ukończeniu kursu na specjalnym druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • imiennym certyfikatem wystawionym przez Ośrodka Szkoleniowego "NIKOM" 

Cena:

szkolenia w trybie grupowym (małe grupy 4 do 8 osób): 650,- zł/os brutto*, osoby uczące się: 585,-zł/os brutto *

*) możliwość zapłaty w ratach

Rabaty:

 • poleć kurs drugiej osobie. Obie osoby dostaną po 10% rabatu
 • rabaty dotyczą również pracowników skierowanych na kurs z jednej firm

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w 30 godz. kursu
 • materiały dydaktyczne

Jak zapisać się na kurs:

 • Zgłoszenie na kurs:

wysyłać e-mail: szkolenia@nikom.pl

 • Skontaktujemy się w celu finalizacji zgłoszenia.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc:

tel. kom. 728 917 333, tel. 32 777 1111 ▬►początek strony 

 ▬►Powrót 


Masz pytanie

Zadzwoń 

lub

wyślij e-mail 

Telefony:

728 917 333

32 777 1111