Certyfikat ECDL Core


Szkolenie przeznaczone jest

zarówno dla tych osób, które chcą zdobyć umiejętności z obsługi komputera od podstaw oraz dla tych, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności oraz poszerzyć wiedzę o dodatkowe moduły.


Celem  szkolenia

jest nauczenie kompleksowej obsługi i wykorzystania komputera oraz przygotowanie uczestnika szkolenia do zdania egzaminów z poszczególnych zagadnień (modułów) omawianych na kursie. Egzaminy z poszczególnych modułów odbywają się w trakcie trwania całego szkolenia. Uczestnik, który zaliczy wszystkie egzaminy otrzymuje specjalny certyfikat. (ECDL). Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. 


1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych 
2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Użytkowanie baz danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja


Certyfikat obejmuje 7 modułów:

 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych dotyczące użytkowania i zastosowań komputerów.
 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami - znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania
 3. Przetwarzanie tekstów- używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i programów przeznaczonych do tego celu.
 4. Arkusze kalkulacyjne - podobne do zwykłych formularzy rachunkowych, umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.    
 5. Użytkowanie baz danych - pomagają w organizowaniu dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna - grafika zawsze była ważnym narzędziem dla architektów, inżynierów, projektantów i menedżerów. W ostatnich latach wzrosło znaczenie stosowania wykresów i prezentacji w wielu dziedzinach, jako bardzo efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja - zastosowanie sieci rozwinęło się z potrzeby wspólnego korzystania z zasobów i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Dzisiaj, gdy miliony komputerów na całym świecie są ze sobą połączone, ważne jest, żeby posiadacze ECDL umieli wydajnie korzystać z „autostrady informatycznej”.

Szkolenie oraz egzaminy mogą być dostosowane do oprogramowania:

 • bezpłatnego typu Open Source (Linux, OpenOffice, Mozilla Firefox).
 • komercyjnego np. Microsoft (Windows, MS Office, Internet Explorer),


Więcej informacji o ECDL można znaleźć na stronie Polskiego Biura ECDL  www.ecdl.com.pl


Tryb szkolenia

szkolenie może odbywać się w trybie grupowym lub w trybie indywidualnym (np. dla jednej osoby).


Osoby prowadzące

posiadają dużą specjalistyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz umiejętności dydaktyczne.


Miejsce szkolenia

 • siedziba naszego ośrodka w Zabrzu (istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu wraz z wyżywieniem),
 • dla niektórych szkoleń istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscowości osoby szkolonej,

Stanowisko szkoleniowe

zapewniamy sprzęt specjalistyczny i komputerowy; na zajęciach stosujemy system wizualizacji, który umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia zwiększając jakość i efektywność szkoleń; każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy własne stanowisko komputerowe wraz z indywidualnym wyposażeniem specjalistycznym


Uczetnicy szkolenia otrzymują:

 • materiały dydaktyczne,
 • po zdaniu egzaminów certyfikat ECDL


Czas trwania szkolenia 

150 godzin lekcyjnych.


Dodatkowe informacje

Na zajęciach stosujemy system wizualizacji, który umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia zwiększając jakość i efektywność szkoleń. Każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy własne stanowisko komputerowe.


Kontakt

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny: 32 271-06-30 , 728 917 333 lub przesłanie zapytania na adres e-mail: biuro@szkolenia.nikom.pl


Masz pytanie

Zadzwoń 

lub

wyślij e-mail 

Telefony:

32 271 06 30 

728 917 333