Komputer w pracach biurowych


Komputer z systemem MS Windows

  • Praca z komputerem w systemie MS Windows   więcej ...


  Komputer z systemem Linux


   Korzystanie z sieci Internet

    • Korzystanie z sieci Internet w pracy biurowej   więcej ...


    Prace z programami pakietu MS Office

     • Komputerowa edycja tekstów w MS Word   więcej ...
     • Zaawansowane możliwości edytora tekstów MS Word   więcej ...
     • Praca z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel   więcej ...
     • Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego MS Excel   więcej ...
     • Tworzenie prezentacji w MS Power Point   więcej ...
     • Tworzenie baz danych w MS Acces   więcej ...
     • Zaawansowane tworzenie baz danych w MS Access   więcej ...


     Prace z programami pakietu OpenOffice

      • Komputerowa edycja tekstów w OpenOffice Writer   więcej ...
      • Zaawansowane możliwości edytora tekstów OpenOffice Writer   więcej ...
      • Praca z arkuszem kalkulacyjnym OpenOffice Calc   więcej ...
      • Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego OpenOffice Calc   więcej ...
      • Tworzenie prezentacji w OpenOffice Impress   więcej ...
      • Tworzenie baz danych w OpenOffice Base   więcej ...
      • Zaawansowane tworzenie baz danych w OpenOffice Base   więcej ...
      • Tworzenie i obróbka grafiki wektorowej w OpenOffice Draw   więcej ...
      • Tworzenie formuł matematycznych w OpenOffice Math   więcej ...

      Masz pytanie

      Zadzwoń 

      lub

      wyślij e-mail 

      Telefony:

      32 271 06 30 

      728 917 333