Komputerowa edycja tekstów w MS WordSzkolenie przeznaczone jest

 dla osób, które wykorzystują edytor tekstu Word jako podstawowe narzędzie do tworzenia dokumentów.Cel szkolenia

Nauczenie obsługi i wykorzystania edytora tekstów MS Word, który służy do tworzenia różnego rodzaju dokumentów tekstowych (pisma, listy, ulotki, itp.). Edytor tekstów umożliwia także wstawianie do dokumentów tabel, wykresów i elementów grafiki.


Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawowe wiadomości o edytorze Word:
 • Podstawowe pojęcia
 • Budowa głównego okna edytora
 • Operacje na dokumentach, drukowanie dokumentu

    2. Edycja dokumentu:

 • Ustawienie widoku dokumentu
 • Podstawowe zasady przy edycji dokumentu
 • Operacje przy pracy z tekstem

     3. Szablony:

 • Sposoby tworzenia szablonów, modyfikacja szablonu

     4.Style:

 • Korzystanie z gotowych stylów, modyfikacja stylów

     5. Grafika:

 • Wstawianie grafiki, formatowanie obiektów graficznych

     6. Tabele:

 • Sposoby wstawiania tabel, zmiana wymiarów tabeli
 • Dodawanie, usuwanie i łączenie (komórek, wierszy, kolumn)
 • Obramowanie i cieniowanie

      7. Zarządzanie dokumentami

      8. Zabezpieczenia dokumentów hasłami

      9. Zastosowanie podsumowania w dokumentach


Tryb szkolenia

szkolenie może odbywać się w trybie grupowym lub w trybie indywidualnym (np. dla jednej osoby).


Czas trwania szkolenia

w zależności od ustalonego zakresu i trybu szkolenia.


Cena szkolenia

ustalana po zatwierdzeniu programu szkolenia, trybu szkolenia oraz czsu twania szkolenia.


Osoby prowadzące

posiadają dużą specjalistyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz umiejętności dydaktyczne.


Miejsce szkolenia

 • siedziba naszego ośrodka w Zabrzu (istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu wraz z wyżywieniem),
 • dla niektórych szkoleń istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscowości osoby szkolonej,


Stanowisko szkoleniowe

zapewniamy sprzęt specjalistyczny i komputerowy; na zajęciach stosujemy system wizualizacji, który umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia zwiększając jakość i efektywność szkoleń; każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy własne stanowisko komputerowe wraz z indywidualnym wyposażeniem specjalistycznym


Uczetnicy szkolenia otrzymują:

 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na specjalnym druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Kontakt

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny: 32 271-06-30, 728 917 333  lub przesłanie zapytania na adres e-mail:  biuro@szkolenia.nikom.pl


Masz pytanie

Zadzwoń 

lub

wyślij e-mail 

Telefony:

32 271 06 30 

728 917 333