Prace z programami pakietu OpenOffice


  Komputerowa edycja tekstów w OpenOffice Writer   więcej ...
  Zaawansowane możliwości edytora tekstów OpenOffice Writer   więcej ...
  Praca z arkuszem kalkulacyjnym OpenOffice Calc   więcej ...
  Zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego OpenOffice Calc   więcej ...
  Tworzenie prezentacji w OpenOffice Impress   więcej ...
  Tworzenie baz danych w OpenOffice Base   więcej ...
  Zaawansowane tworzenie baz danych w OpenOffice Base   więcej ...
  Tworzenie i obróbka grafiki wektorowej w OpenOffice Draw   więcej ...
  Tworzenie formuł matematycznych w OpenOffice Math   więcej ...

  Masz pytanie

  Zadzwoń 

  lub

  wyślij e-mail 

  Telefony:

  32 271 06 30 

  728 917 333