Tworzenie formuł matematycznych w OpenOffice Math


Szkolenie przeznaczone jest

dla osób, które potrzebują sporządzać dokumenty zawierające różnego rodzaju równania, formuły matematyczne.


Cel szkolenia

Dostarczenie wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi i wykorzystania zaawansowanego edytora formuł matematycznych OpenOffice Math. Ukończenie szkolenia pozwoli na sprawne tworzenie równań matematycznych.


Ramowy program szkolenia:

 • Podstawowe wiadomości o edytorze równań Math:
  • Budowa głównego okna edytora
  • wykorzystywanie Math w edytorze tekstu Writer
 • Wprowadzanie formuł:
  • Narzędzia
  • Edycja istniejącej formuły
  • Tworzenie formuły w edytorze
  • Formatowanie formuł
 • Anatomia formuł:
  • Nowy wiersz
  • Nawiasy klamrowe
  • Inne formy nawiasów
  • Formatowanie znaków
  • Indeksy górne i dolne
  • Macierze i stosy
 • Moduł Math.
 • Ważniejsze polecenia Math:
  • Operatory jedno- lub dwuargumentowe
  • Operacje na zbiorach
  • Relacje
  • Funkcje
  • Operatory
  • Atrybuty
  • Różne znaki
  • Greckie symbole
  • Znaki specjalne


Tryb szkolenia

szkolenie może odbywać się w trybie grupowym lub w trybie indywidualnym (np. dla jednej osoby).


Czas trwania szkolenia

w zależności od ustalonego zakresu i trybu szkolenia.


Cena szkolenia

ustalana po zatwierdzeniu programu szkolenia, trybu szkolenia oraz czsu twania szkolenia.


Osoby prowadzące

posiadają dużą specjalistyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz umiejętności dydaktyczne.

Miejsce szkolenia

 • siedziba naszego ośrodka w Zabrzu (istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu wraz z wyżywieniem),
 • dla niektórych szkoleń istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscowości osoby szkolonej,

Stanowisko szkoleniowe

zapewniamy sprzęt specjalistyczny i komputerowy; na zajęciach stosujemy system wizualizacji, który umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia zwiększając jakość i efektywność szkoleń; każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy własne stanowisko komputerowe wraz z indywidualnym wyposażeniem specjalistycznym


Uczetnicy szkolenia otrzymują:

 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na specjalnym druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Kontakt

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny: 32 271-06-30, 728 917 333  lub przesłanie zapytania na adres e-mail:  biuro@szkolenia.nikom.pl


Masz pytanie

Zadzwoń 

lub

wyślij e-mail 

Telefony:

32 271 06 30 

728 917 333