Tworzenie map myśli w programie iMindMap


Szkolenie jest przeznaczone

dla wszystkich osób, które są zainteresowane rozwojem swojej kreatywności i chcą skokowo zwiększyć umiejętności twórczego myślenia oraz nauczyć się wykorzystania Mind Mappingu w różnych obszarach życia zawodowego jak i prywatnego.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności i wiedzy na temat praktycznych zastosowań techniki Mind Mappingu i aplikacji iMindMap – nowoczesnego narzędzia wspierającego metodę nieliniowej analizy i zapisu informacji. Wykłady oraz liczne ćwiczenia pomogą uczestnikom wykształcić nawyk kreatywnego tworzenia map myśli. Pozostała część poświęcona jest obsłudze oprogramowania iMindMap– programu wspomagającego tworzenie komputerowych map myśli.


Ramowy program szkolenia

 • Podstawy Mind Mappingu:
  • Nieograniczone zdolności umysłowe człowieka
  • Myślenie prawo- i lewo- półkulowe
  • Bariery tradycyjnych linearnych metod notowania myśli
 • Zasady tworzenia Map Myśli:
  • Techniki tworzenia Map Myśli
  • Ścieżki kreatywnego myślenia
  • Tworzenie prostych Map Myśli
  • Typowe błędy popełniane przy tworzeniu Map Myśli
 • Praca z programem do tworzenia Map Myśli – program iMindMap:
  • Omówienie poszczególnych funkcji programu
  • Tworzenie map myśli
 • Tworzenie map myśli, sporządzanie notatek, planowanie, przygotowanie prezentacji, wystąpień, spotkań.
 • Tworzenie map myśli, zarządzanie projektami, ryzykiem, czasem.


Tryb szkolenia

szkolenie może odbywać się w trybie grupowym lub w trybie indywidualnym (np. dla jednej osoby).


Czas trwania szkolenia

w zależności od ustalonego zakresu i trybu szkolenia.


Cena szkolenia

ustalana po zatwierdzeniu programu szkolenia, trybu szkolenia oraz czsu twania szkolenia.


Osoby prowadzące

posiadają dużą specjalistyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz umiejętności dydaktyczne.


Miejsce szkolenia

 • siedziba naszego ośrodka w Zabrzu (istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu wraz z wyżywieniem),
 • dla niektórych szkoleń istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscowości osoby szkolonej,


Stanowisko szkoleniowe

zapewniamy sprzęt specjalistyczny i komputerowy; na zajęciach stosujemy system wizualizacji, który umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia zwiększając jakość i efektywność szkoleń; każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy własne stanowisko komputerowe wraz z indywidualnym wyposażeniem specjalistycznym


Uczetnicy szkolenia otrzymują:

 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na specjalnym druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Kontakt

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny: 32 271-06-30 , 728 917 333  lub przesłanie zapytania na adres e-mail: biuro@szkolenia.nikom.pl

Masz pytanie

Zadzwoń 

lub

wyślij e-mail 

Telefony:

32 271 06 30 

728 917 333