Szkolenie przeznaczone jes

dla osób, które znają podstawy tworzenia baz danych w programie MS Access i chciałyby ten proces usprawnić, wykorzystując zaawansowane możliwości programu. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę praktyczną w zakresie wykorzystania zaawansowanych narzędzi i profesjonalnych mechanizmów, niedostępnych przy pomocy kreatorów (m.in. język makrodefinicji Visual Basic). Ukończenie szkolenia pozwoli na tworzenie nie tylko profesjonalnych baz danych, ale i atrakcyjnie graficznych aplikacji bazodanowych.


Cel szkolenia

Kurs obejmuje tworzenie zaawansowanych baz danych, dodatkowe wiadomości dotyczące tabel, kwerend, raportów i formularzy. Obejmuje również podstawy języka Visual Basic.


Ramowy program szkolenia:

 • Zarządzanie tabelami
  • Modyfikacje projektu tabeli – zaawansowane właściwości pól
  • Zmienianie klucza podstawowego
  • Relacje – opcje zaawansowane
  • Kompaktowanie i naprawa bazy danych
  • Optymalizacja projektu tabeli
 • Praca z kwerendami kwerendy akcji i kwerendy SQL
  • Tworzenie tabeli z kwerendy
  • Archiwizowanie danych za pomocą kwerendy dołączającej
  • Rozwiązywanie problemów z kwerendami
  • Konwencje składni języka w kwerendach SQL
  • Instrukcja SELECT w MS Access
  • Wybrane instrukcje SQL
  • Przykłady kwerend złożonych SQL
 • Formularze – zaawansowane projektowanie formularzy
  • Przykłady wykorzystania zdarzeń w formularzach
  • Formularze oparte o kwerendy
  • Praca z podformularzami
  • Formanty ActiveX
  • Formularze wielostronicowe
  • Optymalizacja pracy z formularzami
 • Importowanie, eksportowanie i łączenie danych
  • Import danych (Access, dBase, Excel, pliki tekstowe)
  • Import obiektów Accessa
  • Modyfikowanie zaimportowanych table
  • Tworzenie połączeń z zewnętrzymi danymi
  • Eksportowanie danych (Access, dBase, Excel, plik tekstowy)
 • Zaawansowane tworzenie makr
  • Automatyzacja aplikacji za pomocą makr – wybrane przykłady
 • Podstawy zastosowanie języka Visual Basic
  • Środowisko projektowe
  • Zmienne i stałe
  • Deklarowanie zmiennych
  • Funkcje i procedury
  • Obsługa błędów
  • Przykłady zastosowania języka Visual Basic w aplikacjach bazodanowych


Tryb szkolenia

szkolenie może odbywać się w trybie grupowym lub w trybie indywidualnym (np. dla jednej osoby).


Czas trwania szkolenia

w zależności od ustalonego zakresu i trybu szkolenia.


Cena szkolenia

ustalana po zatwierdzeniu programu szkolenia, trybu szkolenia oraz czasu trwania szkolenia.


Osoby prowadzące

posiadają dużą specjalistyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz umiejętności dydaktyczne.


Miejsce szkolenia

 • siedziba naszego ośrodka w Zabrzu (istnieje możliwość zakwaterowania w Hotelu wraz z wyżywieniem),
 • dla niektórych szkoleń istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w miejscowości osoby szkolonej,


Stanowisko szkoleniowe

zapewniamy sprzęt specjalistyczny i komputerowy; na zajęciach stosujemy system wizualizacji, który umożliwia interaktywną pracę wykładowcy z uczestnikami szkolenia zwiększając jakość i efektywność szkoleń; każdemu uczestnikowi szkolenia zapewniamy własne stanowisko komputerowe wraz z indywidualnym wyposażeniem specjalistycznym


Uczetnicy szkolenia otrzymują:

 • materiały dydaktyczne,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na specjalnym druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kontakt

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt telefoniczny: 

tel. kom. 728 917 333,  tel. 32 777 1111


lub przesłanie zapytania na adres e-mail:  szkolenia@nikom.pl


 ▬►początek strony 

 ▬►Powrót 

 


Masz pytanie

Zadzwoń 

lub

wyślij e-mail 

Telefony:

728 917 333

32 777 1111